Hoppa till innehåll

Tjänster:

Revision:

Innebär att ett företags redovisning (bl a bokföring, bokslut, årsredovisning) och företagsledningens förvaltning oberoende granskas. 

Rådgivning

Avseende redovisningsrutiner. Framtagande av resultat- och likviditetsbudgets, kassaflödesanalyser.

Redovisning

Redovisar ekonomiska resultat samt den ekonomiska ställning som föreligger vid en given tidpunkt, bokslutsdagen. 

Löner

Beredning och administrering av löneutdelning inom små och medelstora företag

Bokslut

Innebär att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Med det menas att man sammanställer alla transaktioner under året

Årsredovisning

Årsredovisning upprättas enligt årsredovisningslagen, med etablerad normgivning och branschanpassning.

Skatterådgivning

Vid rådgivningen betraktas den aktuella skattesituation, därefter sker vägledning och rådgivning över vad som kan genomföras.